I   Projektu "Sadraudzības alianse sociālai solidaritātei rīcībā " finansēja Eiropas Savienība "Eiropa pilsoņiem" programmas ietvaros

Piemērojams 2. virziens, 2.1. pasākums "Pilsētu sadraudzība"


Dalība: projekts ļāva pulcēt 2000 iedzīvotājus, no kuriem 12 bija no Amatas novada (Latvija ), 10 no Raunas novada (Latvija ).

Vieta/datumi: Tikšanās notika Uri pilsētā Itālijā ) no 2018. gada 8.marta līdz 11. martam.

Īss apraksts:
2018. gada 8. marts: delegāciju ierašanās un izmitināšana viesnīcā; pēcpusdienā mērs oficiāli uzņēma pilsētas domes delegācijas, notika preses konference, vakariņas un koncerts baznīcā Nostra Signora della Pazienza.

2018. gada 9. marts: no rīta pilsētu sadraudzības sanāksmē, katras partnerpilsētas prezentācija (ar video un slaidiem), tad dāvanu apmaiņa un pilsētas sadraudzības līguma parakstīšana, preses konference. Visu dienu ekskursijas uz galvenajām kultūrvēsturiskajām vietām Uri un apkārtnē.

2018. gada 10. marts: no rīta partneru tikšanās un diskusijas par projekta tēmu, kas bija vērsta uz jaunatnes nodarbinātību. Katrs partneris iepazīstināja ar labās prakses piemēriem, projektiem un starptautisko praksi, kas adresēta uz pārrobežu profesionālajām un ārodizglītības iespējām jauniešiem; starptautisko apmācību jaunatnes darbam, lai atbalstītu jauniešu nodarbinātību; labāko praksi Eiropas Sociālā fonda, Erasmus + un citu ES finanšu instrumentu izmantošanā. Partneri vienosies par operatīvu sistēmu, kas garantēs jauno darba ņēmēju savstarpēju apmaiņu attiecīgajās valstīs, lai tuvākajos trīs gados aktivizētu vietējo uzņēmumu vai skolu īstermiņa profesionālo apmācību, īstermiņa un ilgtermiņa brīvprātīgo aktivitātes un pastāvīgu nodarbinātību. Pēcpusdienā notika vietējā "Sagra del carciofo" oficiālā atklāšana, stendu atklāšana, vakariņas un koncerts; katrai uzaicinātai delegācijai bija savs stends vietējo produkt prezentācijai un degustācijai.

2018. gada 11. marts: Visa diena veltīta vietējo produktu garšas ceļojumiem no visām partnervalstīm, kultūras pasākumiem, sporta un tautas tradīciju pasākumiem, tautas dejām un mūzikai arī no uzaicinātajām valstīm.
No rīta - nekonkurējošs skriešanas maratons.

video

Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia