Projekt "Twinning alliance for social solidarity in action" został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu "Europa dla obywateli"

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast


Udział: projekt umożliwił spotkanie ponad 2000 obywateli, z których większość pochodziła z Uri (Włochy) oraz
12 uczestników z miasta Amata (Łotwa), 10 uczestników z Miasta Rauna, (Łotwa), 12 uczestników z Miasta Săcălășeni (Rumunia), 17 uczestników z Miasta Suwałki, (Polska), 46 uczestników z Miasta La Baña (Hiszpania) Xunta de Galicia.

Miejsce/Daty: spotkanie odbyłosię w URI, (Sardynia, Włochy) w dniach od 08/03/2018 r. do 11/03/2018 r.

Krótki opis:
Dzień 08/03/2018 r. - poświęcono na przybycie delegacji i zakwaterowanie; Po południu Burmistrz Uri oficjalnie powitała delegacje w Urzędzie Miejskim, konferencja prasową, kolacja i koncert w kościele Nostra Signora della Pazienza.

Dzień 09/03/2018 r. - podczas porannego spotkania miast odbyła się prezentacja każdego miasta partnerskiego (z filmami i pokazem slajdów), wymiana prezentów między miastami i podpisanie umowy o partnerstwie miast oraz konferencja prasowa. Przez cały dzień organizowano wycieczki do głównych atrakcji kulturalnych Uri i okolic.

Dzień 10/03/2018 r. - podczas porannego spotkania partnerów i dyskusji na temat projektu dotyczącego zatrudnienia młodzieży: każdy z partnerów przedstawił przykłady, projekty i praktyki międzynarodowe dotyczące: transgranicznych możliwości zawodowych dla młodych ludzi; międzynarodowych szkoleń ukierunkowanych na pracę z młodzieżą w celu wspierania zatrudnienia młodzieży; najlepsze praktyki w zakresie korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego, Erasmus + i innych instrumentów finansowych UE. Partnerzy debatowali i uzgadniali ramy operacyjne, które zagwarantują wzajemną wymianę młodych pracowników w odpowiednich krajach w celu aktywizacji w ciągu najbliższych trzech lat krótkiego okresu szkolenia zawodowego przez lokalne przedsiębiorstwa lub szkoły, krótkich i długich działań wolontariackich oraz stałego zatrudnienia. Po południu odbyło się oficjalne otwarcie lokalnego święta karczocha "Sagra del carciofo", otwarcie stoisk, kolacja w ramach święta i koncert; każda zaproszona delegacja miała własne stoisko, prezentowała lokalne produkty i oferowała ich degustację.

Dzień 11/03/2018 r. - cały dzień poświęcony był poznawaniu smaku potraw typowych dań ze wszystkich krajów partnerskich, odbyły się imprezy kulturalne, imprezy sportowe i folklorystyczne, tańce ludowe i muzyka z zaproszonych krajów. Rano zorganizowano maraton niekwalifikowany.

wideo

Crea il tuo sito web gratis! Questo sito è stato creato con Webnode. Crea il tuo sito gratuito oggi stesso! Inizia